Personalfrågor

Anställningsavtal Foto: Ragsac © 2010 Mostphotos
Klocka i närbild Foto: User_64382 © Mostphotos 2015

Arbetstid för teknisk och administrativ personal

Normtiden för den som arbetar heltid är 8 timmar och 10 minuter mellan 16 september–30 april respektive 7 timmar och 30 minuter mellan 1 maj–15 september. Detta gäller helgfri måndag–fredag.

Coco palm Photo: Shalamov © Mostphotos 2008

Semester

Här är en kort sammanfattning för vad som gäller för din semester. 

Från 1 januari 2019 införs nya bestämmelser om karensavdrag i sjuklönelagen. Foto: Voy © Mostphotos

Karensavdrag ersätter karensdagen

Nya bestämmelser om karensavdrag har införts i sjuklönelagen fr.o.m. 1/1 2019.

Arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljögruppen träffas terminsvis för att diskutera och förbättra arbetsmiljön på samtliga sektioner vid IMS.

Tjänstledighet och föräldraledighet

Här kan du läsa om vad som gäller vid tjänstledighet och föräldraledighet.

Ersättning för friskvård

Här kan du läsa om friskvård och friskvårdsersättning.

Tjänsteresor och reseförsäkringar

Här kan du läsa om tjänsteresor, reseförsäkringar och försäkringar (GIF) för utländska forskare.

Sjukanmälan, VAB samt ersättning för läkarbesök och mediciner

Här är en kort sammanfattning av vad du behöver tänka på när du ska sjukanmäla dig, om du behöver vårda ett sjukt barn (VAB) eller bara ansöka om ersättning för läkarbesök och mediciner.

URA – Utlandstjänstgöring

En utlandstjänstgöring kan antingen ses som en utrikes tjänsteresa eller som en utlandsstationering med ett särskilt utlandskontrakt (URA). Det är uppdragets karaktär, verksamhetens krav och den anställdes individuella situation som avgör.

När du vill bjuda in utländska föreläsare, doktorander och gästprofessorer

När du vill bjuda in utländska forskare, doktorander och gästprofessorer finns det några saker du behöver tänka på.

Anställningsvillkor

Här kan du läsa om universitetets allmänna bestämmelser, Du och din arbetsplats – information till dig som anställd, bisysslor samt information om Trygghetsstiftelsen och Avtal om omställning.

Du och din arbetsplats - info till dig som anställd

I häftet Du och din arbetsplats hittar du en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet med allmänna bestämmelser, anställningsformer, arbetstider, sjukdom och läkarvård, olika typer av ledighet, semester samt, försäkringar och pension. Här hittar du även en översatt version på engelska.​

Tidsbegränsad anställning upphör

Här finns information och rutiner i samband med att en anställning kommer att upphöra.

Bisysslor

Bisysslor för anställda vid Stockholms universitet. Med bisyssla menas i princip varje syssla, tillfällig eller varaktig, som utövas vid sidan av anställningen och som inte hänför sig till privatlivet.

Flextid

Här kan du registrera din flextid.

Regelboken

Regelboken är en sammanställning av beslut som fattats av de centrala organen vid Stockholms universitet; universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningschefen.