Tjänstledighet

  • Tjänstledighet ansöker du om hos din närmsta chef. Därefter fyller du i blanketten Ledighetsansökan. Ledighetsansökan ska lämnas till prefekten med en underskrift från närmsta chef, alternativt ett mail som bekräftar ansökan.

Föräldraledighet

  • Ansökan om föräldraledighet ska göras fr.o.m. beräknat förlossningsdatum och skickas in till personalavdelningen 2 mån innan ledigheten påbörjas.
  • Barnets födelsedatum ska rapporteras i Primula för att du ska kunna erhålla de extra 10 % i föräldralön som erbjuds SU-anställda då barnet är under 36 månader.
  • Föräldraledighet får aldrig tas ut samtidigt med semester! Om du har tagit föräldraledigt och vill ändra till semester behöver du återkalla föräldraledigheten på blanketten som heter Ledighetsansökan.

Övrig ledighet 

Här kan du läsa mer om övrig ledighet på su.se