Tjänstledighet

  • Tjänstledighet ansöker du om hos din närmsta chef. Därefter fyller du i Primula. 

Föräldraledighet

  • Ansökan om föräldraledighet ska göras fr.o.m. beräknat förlossningsdatum och skickas in till personalavdelningen 2 mån innan ledigheten påbörjas.
  • Barnets födelsedatum ska rapporteras i Primula för att du ska kunna erhålla de extra 10 % i föräldralön som erbjuds SU-anställda då barnet är under 36 månader.
  • Föräldraledighet får aldrig tas ut samtidigt med semester! Om du har tagit föräldraledigt och vill ändra till semester behöver du återkalla föräldraledigheten i Primula och söka semester istället.

Övrig ledighet 

Här kan du läsa mer om övrig ledighet på su.se