Resenärer på flygplatsterminal Foto: Chad McDermott © 2007 Mostphotos
Resenärer på flygplatsterminal Foto: Chad McDermott © 2007 Mostphotos


Tjänsteresor

Samtliga resor ska bokas via universitetets upphandlade resebyrå BCD Travel

Även resor för t ex gästföreläsare, betygsnämnd, opponenter och andra icke anställda personers resor ska bokas genom BCD.

Avtalet med BCD Travel innefattar en fullservicetjänst som innebär att du kan boka dina tjänsteresor via telefon, e-post eller via ett självbokningsverktyg.

BCD Team Stockholms universitet nås via:
Telefonnummer 08-555 128 96 måndag–fredag kl. 08.00–17.00.
E-post: su@bcdtravel.se
 

Om du har ett akut ärende utanför kontorstid kan du kontakta BCD Travels 24-timmarsservice på telefon 08-55512896. Observera att BCD Travel debiterar ett extra arvode på 300 kr för denna 24-timmarsservicen. Denna service ska därför endast användas vid akuta ärenden. Beställning av resor görs av resenären själv. Vid konferenser/workshop kan Barbara eller Marie hjälpa till med bokningar upp till max 8 deltagare.

Är det fler en 8 bokningar överlämnas detta till BCD som sköter gruppbokningen mot extra betalning.

Om du behöver pengar under resan kan du ansöka om ett reseförskott (detta ska ske minst 14 dagar innan resan).

Mer information om detta samt om bokning i online-verktyget finns på Medarbetarwebben.

 

Försäkring vid resor


Statens tjänstereseförsäkring

Vid utrikes tjänsteresa ska resenären ha med sig Swedish State Business Travel Insurance Certificate som intygar att resenären är försäkrad genom Kammarkollegiet. Kortet utfärdas av institutionen.

För information om försäkringsvillkor för tjänstereseförsäkring och reseförsäkring hänvisas till Kammarkollegiet.

 

Försäkring (GIF) för utländska forskare

Stockholms universitet har genom Kammarkollegiet tecknat försäkring för vissa personskador för

  • utländska forskare
  • föreläsare
  • kurs-, konferens- och seminariedeltagare
  • stipendiater
  • opponenter och
  • andra utländska besökare

som medverkar i universitetets verksamhet samt i förekommande fall medföljande maka/make/sambo och barn till besökaren.