Resenärer på flygplatsterminal Foto: Chad McDermott © 2007 Mostphotos
Resenärer på flygplatsterminal Foto: Chad McDermott © 2007 Mostphotos


Tjänsteresor

Stockholms universitets avtal med BCD Travel upphörde 2019-07-01. Avtal med ny resebyrå, Egencia, gäller fr.o.m. 2019-07-01. Resebyrån har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet innebär att det förpliktigar alla på universitetet att köpa sina tjänsteresor hos dem. Det är dock tillåtet att köpa tågbiljetter direkt från SJ.

För att kunna boka resor krävs det att du har en uppdaterad resenärsprofil. Det är viktigt att uppdatera ditt arbetstelefonnummer och mobilnummer, då resebyrån hittar din profil direkt när du ringer. Detta förenklar bokningsprocessen både när du bokar via telefon och via online-bokningssystemet.

Egencias kundservice
Både för online-support och hjälp med bokning.

Öppettider: måndag–fredag kl. 08.00–17.00, helgfri vardag
(Samma nummer för 24h-support.)
Telefon: 031-724 55 20
E-post: customer_service@egencia.se
Om du har ett brådskade ärende utanför kontorstid, vänligen kontakta Egencias 24h-support. Observera att Egencia debiterar ett extra arvode för 24h-support – denna service ska endast användas vid akuta ärenden!
 

Försäkring vid resor


Statens tjänstereseförsäkring

Vid utrikes tjänsteresa ska resenären ha med sig Swedish State Business Travel Insurance Certificate som intygar att resenären är försäkrad genom Kammarkollegiet. Kortet utfärdas av institutionen.

För information om försäkringsvillkor för tjänstereseförsäkring och reseförsäkring hänvisas till Kammarkollegiet.

 

Försäkring (GIF) för utländska forskare

Stockholms universitet har genom Kammarkollegiet tecknat försäkring för vissa personskador för

  • utländska forskare
  • föreläsare
  • kurs-, konferens- och seminariedeltagare
  • stipendiater
  • opponenter och
  • andra utländska besökare

som medverkar i universitetets verksamhet samt i förekommande fall medföljande maka/make/sambo och barn till besökaren.