Här är en kort sammanfattning av vad du behöver tänka på när du ska sjukanmäla dig, vårda ett sjukt barn eller be om ersättning för läkarvård och läkemedel. 

Sjukanmälan

 • Du gör en sjukanmälan i vårt personalsystem Primula.
 • Maila eller ring till personalhandläggare
 • Be gärna en kollega att koppla om telefon (Gör så här: tryck *23*9*MÅN+DAG#) och skriva en notis vid dörren.
 • Tänk på att läkarintyg krävs från 8:e sjukdagen! Läkarintyget i original ska arbetstagaren själv skicka till försäkringskassan samt en kopia till institutionen.
 • Läs mer om läkarvård, sjukskrivning och sjukvård på universitetets Medarbetarwebb

Vård av sjukt barn (VAB)

 • Du anmäler VAB direkt till försäkringskassan och registrerar i Primula.
 • Innan du kan vabba så måste du registrera ditt barn i Primula. Detta gör du under Min sida-personuppgifter.
   

Ersättning för läkarvård och läkemedel

Den förmånsbeskattade ersättningen för sjukvårdskostnader som finns i Villkorsavtalet för statligt anställda upphör att gälla för anställda vid Stockholms universitet fr.o.m. den 1 februari 2021. 
Ersättning för läkemedel kvarstår.
​​

 • Kvittona får vara högst 6 månader gamla. Läkemedel ersätts endast där det framgår att egenavgift är erlagd (dvs. att beloppet ingår i högkostnadsskyddet).

Så här ber du om ersättning för läkemedel. 

 • Kvittona får vara högst 6 månader gamla. Läkemedel ersätts endast där det framgår att egenavgift är erlagd (dvs. att beloppet ingår i högkostnadsskyddet).