Febertermometer Foto: Lesscholz © Mostphotos 2009
Febertermometer Foto: Lesscholz © Mostphotos 2009

 

Här är en kort sammanfattning av vad du behöver tänka på när du ska sjukanmäla dig, vårda ett sjukt barn eller be om ersättning för läkarvård och läkemedel. 

Sjukanmälan

 • Du gör en sjukanmälan i vårt personalsystem Primula.
 • Maila eller ring till personalhandläggare
 • Be gärna en kollega att koppla om telefon (Gör så här: tryck *23*9*MÅN+DAG#) och skriva en notis vid dörren.
 • Tänk på att läkarintyg krävs från 8:e sjukdagen! Läkarintyget i original ska arbetstagaren själv skicka till försäkringskassan samt en kopia till institutionen.
 • Läs mer om läkarvård, sjukskrivning och sjukvård på universitetets Medarbetarwebb

Vård av sjukt barn (VAB)

 • Du anmäler VAB direkt till försäkringskassan och registrerar i Primula.
 • Innan du kan vabba så måste du registrera ditt barn i Primula. Detta gör du under Min sida-personuppgifter.
   

Ersättning för läkarvård och läkemedel

Så här ber du om ersättning för läkarvård och läkemedel. 

 • Vid utbetalning av ersättning för läkarbesök, ska läkar- eller sjukvårdskvitto i original skickas direkt med intern post till Personalavdelningen. På medarbetarwebben finns en lista på olika behandlingar och hur mycket olika läkarbesök ersätts med. Du kan även fråga oss.
 • Kvittona får vara högst 6 månader gamla. Läkemedel ersätts endast där det framgår att egenavgift är erlagd (dvs. att beloppet ingår i högkostnadsskyddet).