Kokospalm Foto: Shalamov © Mostphotos 2008
Kokospalm Foto: Shalamov © Mostphotos 2008
  • För forskare, lärare och doktorander läggs schablonsemester ut veckan efter midsommar och de antal semesterdagar som den enskilde har. OM det finns anledning att lägga semester vid annan tidpunkt t ex p.g.a. tjänsteresa ska Adm chef underrättas om denna senast sista april. Därefter läggs semestern ut per automatik.
  • TA-personalen ansöker om semester i Primula. Sommar- och julledighet planeras tillsammans med övrig TA-personal för optimal bemanning.
  • Anställd som insjuknar under semestern ska sjukanmäla sig till institutionen och återkalla sin semester för sjukperioden. Återkallande sker i Primula under ”Återta semester/ledighet”. Inga blanketter behövs. 
  • Läs mer på universitetets medarbetarwebb