Från 1 januari 2019 införs nya bestämmelser om karensavdrag i sjuklönelagen. Foto: Voy © Mostphotos
Från 1 januari 2019 införs nya bestämmelser om karensavdrag i sjuklönelagen. Avdraget ersätter karensdagen. Foto: Voy © Mostphotos


Nya bestämmelser om karensavdrag har införts i sjuklönelagen fr.o.m. 1/1 2019. I samband med det ändrades även de centrala villkorsavtalen.

Sjuklönen är fortsatt 80 % av sjukavdraget men beräknas i och med ändringen redan från dag 1 i sjukperioden. Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras. Avdraget beräknas utifrån den anställdes aktuella ersättning under månaden och görs med samma belopp oavsett om man är sjuk hela eller delar av sin första sjukdag. Karensavdraget kan dock aldrig bli större än den beräknade sjuklönen.

Ändringen kommer att införas i vårt personalsystem tidigast under februari månad och korrigeringar kommer att göras retroaktivt för de anställda som berörs.

Läs mer 

Checklista vid sjukdom – medarbetare

Mer information på Försäkringskassans hemsida