Jämlikhet- och likabehandlingsansvarig vid institutionen är Clara Fagerlind. Här kan du läsa mer om jämställdhet, jämlikhet och likabehandling vid Stockholms universitet. 

Vad gör jag om jag diskrimineras?

Har du själv blivit eller känner någon som har diskriminerats? I Handläggningsordning vid påtalad diskriminering av student kan du läsa mer om hur vi handlägger diskrimineringsärenden som påtalats av studenter vid Institutionen för mediestudier. Är du anställd ska du följa Anvisningar för hantering av trakasserier mot anställda. Läs mer om jämställdhet och likabehandlingsarbete vid universitetet.