• Kvitton får inte vara äldre än 3 månader och det ska på kvittot framgå vad det handlar om. På kvittot ska det också stå ditt namn eller personnummer.
  • Ifall du har månatliga betalningar från ditt konto ska du visa upp en faktisk transaktionslista från din bank och avtalet som du har med friskvårdsaktören.
  • För att ersättning ska betalas ut under rätt år ska kvittot vara registrerade i Primula senast den 30 november för utbetalning av innevarande års friskvårdsersättning.
  • Ersättningen utbetalas för varje månad som du är anställd. 
  • På universitetets sajt Medarbetarwebben kan du läsa mer om friskvård och hur du utformar en ansökan om friskvårdsersättning.