De två arbetsmiljöombuden vid IMS är bibliotekarie Agnes Gerner vid JMK/Garnisonen och studieadministratör Mattias Johannesson vid mode- och filmvetenskapen i Filmhuset.