Det handlar både om att lokalerna vi arbetar och studerar i och att relationen mellan kollegor ska vara trivsam. För anställda och studerande vid IMS arrangerar arbetsmiljögruppen bland annat gemensamma frukostar och lunchpromenader.

Gruppen består av representanter från den administrativa personalen, lärare, forskare, doktorander och studenter på institutionen. Några av representanterna medverkar även i egenskap av jämlikhets- och likabehandlingsombud och skyddsombud vid Garnisonen och Filmhuset.

 Har du frågor om eller synpunkter på arbetsmiljön på IMS är du välkommen att höra av dig till arbetsmiljögruppens gemensamma e-postadress, arbetsmiljo@ims.su.se eller ta kontakt direkt med någon i gruppen som företräder dig på institutionen.  Vid brådskande eller känsliga frågor så vänder du dig direkt till respektive skyddsombud.

 

I arbetsmiljögruppen ingår

Clara Fagerlind – Tjänstledig

Emelie Jamieson – Jämlikhets- och likabehandlingsombud, representant för Teknisk administrativ personal

John Sundholm – Prefekt

Kristina Jerner Widestedt – Skyddsombud Garnisonen

Mattias Johannesson – Skyddsombud Filmhuset

Martin Karlsson – Representant för doktoranderna

Patrick Vonderau – Representant för akademikerna

Vakant – Studentrepresentant