Det handlar både om att lokalerna vi arbetar och studerar i och att relationen mellan kollegor ska vara trivsam. För anställda och studerande vid IMS arrangerar arbetsmiljögruppen bland annat gemensamma frukostar och lunchpromenader.

Gruppen består av representanter från den administrativa personalen, lärare, forskare, doktorander och studenter på institutionen. Några av representanterna medverkar även i egenskap av jämlikhets- och likabehandlingsombud och skyddsombud vid Garnisonen och Filmhuset.

Har du frågor om eller synpunkter på arbetsmiljön på IMS är du välkommen att höra av dig till arbetsmiljögruppens gemensamma e-postadress, arbetsmiljo@ims.su.se eller ta kontakt direkt med någon i gruppen som företräder dig på institutionen.  Vid brådskande eller känsliga frågor så vänder du dig direkt till respektive arbetsmiljöombud.

 

I arbetsmiljögruppen ingår

  • Anja Hirdman, prefekt
  • Marina Dahlquist, stf. prefekt
  • Peter Erell, administrativ chef
  • Kristina Jerner Widestedt, representant JMK:s lärare
  • Anna-Sofia Rossholm, representant för akademikerna
  • Linn Lönroth, representant för doktoranderna
  • Emelie Jamieson, jämlikhets- och likabehandlingsombud, representant för teknisk administrativ personal
  • Agnes Gerner, (tjänstledig) bibliotekarie, arbetsmiljöombud JMK
  • Mattias Johannesson, arbetsmiljöombud Filmhuset
  • Studentrepresentant - vakant