Nyanställd

Curriculum vitae Photo: DOC PhotoStock © 2014 Mostphotos

Anställningsvillkor

Här kan du läsa om universitetets allmänna bestämmelser, Du och din arbetsplats – information till dig som anställd, bisysslor samt information om Trygghetsstiftelsen och Avtal om omställning.

Anställningsavtal Foto: Ragsac © 2010 Mostphotos

Information om personalfrågor

Här hittar du information om personalfrågor såsom bl.a. anställningsvillkor, bisysslor och likabehandlingsfrågor. 

Händer som skriver på bärbar dator Foto: Eugenio Marongiu © 2014 Mostphotos

Stöd inom IT och telefoni

Här hittar du information om våra stödresurser inom IT och telefoni - om bl.a. tillgängliga IT-resurser, blanketter och Officemallar.