Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för mediestudier
 4. IMS
 5. Internt
 6. Medarbetarnotiser
International newspapers and magazines Photo: Ed Sweetman © Mostphotos 2016

Universitetets medarbetarnotiser

På Medarbetarwebben hittar du fler aktuella medarbetarnotiser för dig som arbetar vid Stockholms universitet. 

Institutionens medarbetarnotiser

 • Foto: Ingmarie Andersson Doktorandkurs i samarbete mellan SU och Kulturhuset/Stadsteatern (HT 2021) 2021-05-19 Med start i oktober 2021 ges en ny fakultetsövergripande doktorandkurs med fokus på ’kulturproduktion’ i regi av SU (IMS, IKE och FEK) och Kulturhuset/Stadsteatern (KHST).
 • Ny omgjord webbsida för internationella medarbetare Foto: Stockholms universitet Besök nya engelska medarbetarsidan su.se/staff/ 2020-09-30 www.su.se/staff är omgjord till en egen webbplats.
 • Pappa håller sin bebis. GENREBILD. Foto: Boggy © Mostphotos Nu kan du egenrapportera din föräldraledighet i Primula 2020-09-23 Sedan den 14 september 2020 kan du nu egenrapportera din föräldraledighet i universitetets personalsystem Primula.
 • Nya professorer och ny administrativ chef 2021-01-26 Under hösten skedde en rad personalförändringar vid Institutionen för mediestudier. Såväl Marina Dahlquist som Ester Pollack befordrades till och anställdes som professor i filmvetenskap respektive journalistik vid Stockholms universitet. I december anställdes Peter Erell som administrativ chef vid IMS.
 • Institutionens miljöhandlingsplan har tagits fram av IMS prefekter i samarbete med studierektorer och miljöansvariga. Foto: Angel Nieto © Mostphotos Miljöhandlingsplan 2021-03-10 Föregående period satsade institutionen på utbytande av armatur till miljövänligare led-lampor samt med att uppmärksamma flygresandet vilket resulterade i en framtagen resepolicy som stöder tågresor inom Sverige och fler digitala samarbeten, möten. Under 2021-2022 kommer miljöarbetet fortsatt att fokusera på digitala möten och återvinning av institutionens avfall.  
 • Kvinna med mobil på perrongen. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos Rekommenderad resepolicy 2021-03-03 Följande resepolicy är att se som en rekommendation för alla medarbetare. Vi rekommenderar generellt våra medarbetare att resa med tåg istället för flyg när så är möjligt.
 • Nytt open access-avtal med Oxford University Press 2019-04-08 Nu kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig open access utan avgift i drygt 300 tidskrifter från Oxford University Press (OUP). Via ett nytt nationellt avtal med OUP är publiceringsavgifterna förskottsbetalade för alla forskare vid universitetet.
 • Astrid Söderbergh Widding Foto: Eva Dalin © 2014 Stockholms universitet Rektor tilldelas H.M. Konungens medalj 2018-06-07 Kungen har beslutat tilldela rektor Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet, en medalj för "förtjänstfulla insatser inom svenskt universitetsväsende".
 • Registrera dina utlägg och reseräkningar i tid. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos Kommande Primula-deadlines 2020-12-11 I början av varje månad har du möjlighet att registrera utlägg och reseräkningar i det personal-administrativa systemet Primula. Vid samma tillfälle kan du också lämna in underlag för registrering av timlöner (t.ex. tentamensvakter och externa lärare).
 • Kåldolmar med lingon och potatispuré Foto: Jonas Backman © Mostphotos 2013 Ladda ned en lathund för representation 2018-05-17 Om du besöker Medarbetarwebben på su.se kan du ladda ned en lathund för din representation.
 • Ny databas: 19 miljoner tidningssidor från över 400 svenska dagstidningar 2018-01-16 Nu har vi tillgång till databasen Svenska Dagstidningar från KB. Databasen innehåller samtliga svenska dagstidningar från 2014 och framåt, drygt 300 titlar, samt ett urval av dagstidningar från 1645 och framåt. På grund av upphovsrätt så går de senaste 115 årens tidningar endast att läsas vid en (1) dator på Frescatibiblioteket.
 • Skrivare Foto: Andrey Popov © 2016 Mostphotos Nu lanseras Mina utskrifter 2017-12-12 Med den nya tjänsten Mina utskrifter kan du se din personliga utskriftshistorik, och tjänsten gör det möjligt för studenter att köpa utskrifter och se sitt utskriftssaldo.
 • Snart går vi över till "nya Ladok" – vad innebär det för oss? 2017-10-26 Nuvarande Ladoksystem stängs av för gott kl 17 den 26 oktober! Under tiden övergången sker kommer det inte att gå att lägga in registreringar eller några resultat i Ladok.
 • Den 6 november går universitetet över till Nya Ladok 2017-10-26 Den 6 november 20117 byter Stockholms universitet till Nya Ladok vilket kommer att innebära ändrade rutiner för resultatrapportering.
 • Female student walking outdoors on University campus Photo: Dan Burch © 2015 Mostphotos Handbok för doktorander 2018-12-12 Här är handboken för doktorander som doktorandrådet vid Institutionen för mediestudier tog fram i våras.
 • Lathund kontosträngar Primula - MODE Lathund för kontosträngar i Primula 2018-04-04 Här hittar du olika kontosträngar för dina Primula-ärenden. Notera att det finns en tabell för Enheten för journalistik, medier och kommunikation, en andra för Enheten för filmvetenskap och till sist en tredje för Centrum för modevetenskap.
 • Kompetensutvecklande workshoppar för universitetslärare under ht 2017 2017-06-12 Hur får vi en bättre insyn i studenters lärprocesser? Hur kan vi stödja studenters lärande på bästa sätt och utveckla goda utbildningsmiljöer?
 • SISU-utbildningar 2017-06-20 I utbildningsdatabasen SISU hanteras kursplaner och utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Dessutom finns stöd för att lägga in forskarkurser. Det är även i SISU det årliga utbildningsutbudet läggs in. Utbildningen för administratörer är uppdelad i Introduktion (gemensam för SISU och Ladok), Kursplaner och utbildningsplaner och Utbildningsutbud.
 • Susan Faludi Foto: Sigrid Estrada Pulitzer-belönad journalist blir hedersdoktor 2017-11-21 När Stockholms universitet nyligen utsåg årets hedersdoktorer för 2017 för att de på "ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning" återfanns Humanistiska fakultetens kandidat Susan Faludi, Pulitzer-belönade journalist och författare, bland pristagarna.
 • Ester Pollack om medierapporteringen av det misstänkta terrordådet 2017-04-18 – Ett klart minus går förstås till de medier som förmedlade en del av de falska ryktena som gick om skottlossning. Det bidrog ju till att en del människor fick panik, säger Ester Pollack till Kulturnytt i P1 när hon ser tillbaka på medierapporteringen efter dådet på Drottninggatan i fredags.
 • Ny lärplattform ersätter Mondo 2017-03-15 Sedan 2007 finns Mondo som universitetets centralt erbjudna lärplattform. Mondo fokuserar på pedagogiska, snarare än på studieadministrativa funktioner och används av ungefär hälften av universitetets studenter. Utöver Mondo används ett antal andra systemlösningar på några institutioner.
 • New bank for payment of wages 2017-03-07 From April 2017 Stockholm University switches to Danske Bank to carry out salary payments.
 • Danske Bank tar över löneutbetalningar 2017-03-07 Stockholms universitet byter från april 2017 bank till Danske Bank för att genomföra löneutbetalningar.
 • Delar av nya Ladok i bruk 2017-03-07 Alla lärare som vill kan redan nu rapportera in studenternas resultat i nya Ladok – utan papper.
 • Organisationsplan teknisk-administrativ personal vid IMS (senast uppdaterad: 21 augusti 2019) Organisationsplan teknisk-administrativ personal 2021-05-28 Institutionens personalstyrka består av forskare/lärare samt teknisk-administrativ personal. Här nedanför kan du se hur vår teknisk-administrativa personal (TA-personal), är organiserad. (Under uppdatering).