För medarbetare hänvisar universitetet till företagshälsovården Feelgood.
Här hittar du mer information.

Studenter vid universitetet hänvisas till Studenthälsan. Här hittar du Studentavdelningens information och här hittar du Studenthälsans webbsida.

Universitetsområdet påverkades under fredagen när flera studenter och anställda inte kunde ta sig hem som planerat när tunnelbanan stängdes av. Södra huset och Studenthuset hölls därför öppna till sent på kvällen.

Elsa Adrielsson Helin, Samverkansavdelningen