Susan Faludi Foto: Sigrid Estrada
Susan Faludi Foto: Sigrid Estrada

Susan Faludi är verksam vid Smith College och utbildad vid Harvard. I sina arbeten undersöker hon hur samtida politiska strömningar uttrycks och gestaltas genom kön-och klassrelationer i såväl journalistiken som i populärkulturen. Faludis arbeten illustrerar traditionen av kritiska forskningsperspektiv på mediernas betydelse i samhällsomvandlingen som präglar forskning och undervisning vid Institutionen för mediestudier. Till hennes böcker hör Backlash: Kriget mot kvinnorna; Ställd: förräderiet mot mannen samt Mörkrummet. Värd för hedersdoktor Faludi är Anja Hirdman, docent vid Institutionen för mediestudier. Övriga hedersdoktorer hittar du här
Samverkansavdelningen