Ester Pollack, Peter Erell och Marina Dahlquist. Foto: Fredrik Mårtenson/Stockholms univ./Privat
Ester Pollack, Peter Erell och Marina Dahlquist. Foto: Fredrik Mårtenson/Stockholms universitet/Privat.


De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till nästkommande installations- och promotionshögtid.

Anställningsstart

Marina Dahlquists anställning som professor i filmvetenskap inleddes den 1 januari 2020. 

Peter Erells anställning som administrativ chef inleddes den 1 december 2019.

Ester Pollacks anställning som professor i journalistik inleddes den 1 oktober 2019.