Dokument och miniräknare Foto: Andrey Popov © 2014 Mostphotos
Registrera dina utlägg och reseräkningar i tid. Foto: Andrey Popov © 2014 Mostphotos

Här hittar du också en översikt över kommande "Primula-deadlines" för registrering/attest på webben och motsvarande utbetalningsdag.

Glöm inte att bifoga/ladda upp kvittokopior och att använda meddelanderutan för att specificera vad kostnaden avser och vilken aktivitet som ska belastas (t.ex. anslag UGA, anslag FUF, expenser eller externa projekt).
 

Lathund: Här finner du alla aktuella kontosträngar 

TIPS: Försök att om möjligt samla alla dina utläggskvitton för ett och samma ärende (t.ex. expenser), när det handlar om varor eller tjänster som inte är direkt kopplade till en specifik forskningsaktivitet (t.ex. inköp av böcker, materiel, förbrukningsvaror m.m.). På så vis får du både snabbare hjälp av oss, samtidigt som hanteringen av ditt ärende påskyndas.

Tänk på att dina kvitton inte får vara äldre än 3 månader, för att du ska kunna få ersättning för dina utlägg.

Alla ärenden som registreras efter sista registreringsdag i Primula, kommer att betalas ut först i samband med nästkommande lön.

Originalen ska sedan lämnas separat till handläggare Marie Jonsson Ewerbring (JMK) eller lämnas i ekonomiavdelningens postfack i Filmhusets lokaler (FILM och MODE). 


Kommande Primula-deadlines

Registrering/attest på webb senast den Utbetalningsdag
10 okt 25 okt
10 nov 26 nov
7 dec 21 dec


 

Ekonomiavdelningen IMS