En av de som provat att rapportera in resultat i nya Ladok är Åsa Broberg, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik:

– Det är alltid lite kämpigt att lära sig något nytt, men man vinner ett steg, speciellt när man kan utnyttja Ladok för att registrera närvaro och arbetsuppgifter också. Att slippa alla papper kommer att ge plats i bokhyllan, säger hon.

I nya Ladok kan läraren själv lägga in studenternas närvaro på obligatoriska moment och även arbetsuppgifter som inte betygssätts. Det betyder bland annat att det blir enklare för institutionerna att hantera studenter som återkommer efter studieavbrott, även om den undervisande läraren har hunnit byta arbetsplats under tiden. Även för studenterna blir det enklare – och rättvisare – när det går att se vad som är kvar av en kurs.

Åsa Broberg räds inte det nya arbetssättet, även om hon förstår att det kan finnas lärare som inte vill ha ytterligare administrativa uppgifter:

– Jag tror att nya Ladok kommer att förenkla, vi måste ju ändå alltid registrera betyg på något sätt även i dag. Tentor rättar sig inte själva, och det är det som tar mest tid.

Nya spännande funktioner

Samtidigt som institutionerna har börjat rapportera in studieresultat har Ladok hunnit besöka alla institutioner och dessutom informerat alla prefekter om det nya systemet. Parallellt pågår också ett antal workshoppar om bland annat studieprogram och programstudenter.

– De nya funktionerna för programstudenter är spännande, speciellt att det går att lägga in studiegångar och studieplaner som blir tydliga för studenten visuellt, säger Jessica Slove Davidson, studierektor vid Institutionen för biologisk grundutbildning.

Hon tror att det kan bli en stor vinst för institutionerna, även om frågetecken dykt upp under workshopparna.

– Det finns planer i rätt riktning och många fördelar med nya Ladok. I dag är det för mycket excelark och handpåläggning. Vissa saker går inte göra alls. Blir studiegången tydligare och studenten ser sin examen och vägen dit visuellt kan det i förlängningen öka genomströmningen, säger hon.

Under våren 2017 fortsätter utbildningarna i nya Ladok samtidigt som systemet utvecklas och anpassas till Stockholms universitet för att sedan införas någon gång under oktober-november.

Senaste nytt om nya Ladok på Stockholms universitet finns på bloggen: ladok3su.wordpress.com.

Samverkansavdelningen, 27 februari 2017