Lärare

Presentation Photo: Lightpoet © 2014 Mostphotos
Book reading Photo: Tito © Published 2008 Mostphotos

Bibliotek och arkivresurser

Här hittar du en översikt över bibliotek och arkivresurser. 

Kompetensutvecklande workshoppar för universitetslärare under ht 2017

Hur får vi en bättre insyn i studenters lärprocesser? Hur kan vi stödja studenters lärande på bästa sätt och utveckla goda utbildningsmiljöer?

Anja Hirdman Foto: Anna-Karin Landin

Nya lokala samverkanskoordinatorer

– Jag är universitetslektor vid IMS och en av de lokala samverkanskoordinatorerna vid humanistiska fakulteten, säger docent Anja Hirdman, Institutionen för mediestudier.

Anställningsavtal Foto: Ragsac © 2010 Mostphotos

Information om personalfrågor

Här hittar du information om personalfrågor såsom bl.a. anställningsvillkor, bisysslor och likabehandlingsfrågor. 

Institutionens scheman

Söker du efter ett specifikt schema? Här hittar du scheman för hela institutionens utbildningsutbud. Alla kurser och program inom modevetenskap, filmvetenskap, journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap.

Internationellt utbyte för institutionens lärare

Alla anställda lärare och undervisande doktorander har möjlighet att resa till IMS partneruniversitet inom Europa. Utbytet är en chans till yrkesmässig och personlig utveckling och medfinansieras av EU och Nordiska ministerrådet.

JMK:s eget intranät

Enheten för journalistik, medier och kommunikation har ett eget intranätsystem. 
Logga in med din universitetsinloggning på JMK:s intranät.

Lärarkollegium

Lärarkollegier vid JMK hålls en gång i månaden under terminstid, i regel onsdagar en vecka efter institutionsstyrelsens sammanträden, med början kl 9. Studierektorerna skickar ut kallelser via mejl.

Mondo

Mondo är en webbaserad lär- och samarbetsplattform för undervisning och samarbete inom universitetet.

 

Hand and drawing blank chart ChristianChan © 2016 Mostphotos

Organisationsplan för teknisk-administrativ personal

Institutionens personalstyrka består av forskare/lärare samt teknisk-administrativ personal. Här kan du se hur vår teknisk-administrativa personal är organiserad. 

Kvinna skriver på en väggplanerare Foto: Angel Nieto © 2012 Mostphotos

Studieadministrativ kalender (årscykel)

Här kan du se vår studieadministrativa kalender och här hittar du mer allmän information på Medarbetarwebben.

Händer som skriver på bärbar dator Foto: Eugenio Marongiu © 2014 Mostphotos

Stöd inom IT och telefoni

Här hittar du information om våra stödresurser inom IT och telefoni - om bl.a. tillgängliga IT-resurser, blanketter och Officemallar. 

Terminstider och periodindelning

Läsåret är indelat i två terminer som i sin tur är indelade i fyra perioder. Här ser du datum för kommande terminer samt periodindelning.

Utbildningsdatabasen SISU

Utbildningsdatabasen SISU innehåller kursplaner, utbildningsplaner och det årliga utbildningsutbudet. Här hittar du Utbildningsdatabasen SISU (Studieinformation vid Stockholms universitet). SISU står för Studieinformation vid Stockholms universitet.