Krishantering

Hjärtstartare Foto: Jan-Erik Kaiser © 2014 Mostphotos

Här hittar du viktiga telefonnummer

Här finner du information om universitetets krisplan, stödgrupper och checklistor. Läs mer om universitetets resurser för krishantering.

Vår krisplan

På rektors uppdrag har Stockholms universitets säkerhetschef tagit fram en krisplan. I krisplanen framgår hur förvaltningen organiserar sig i händelse av allvarlig händelse. Det finns även information om vad prefekten på varje institution ska förbereda och organisera. Vid frågor kontakta säkerhetschefen.