Krishantering

Hjärtstartare Foto: Jan-Erik Kaiser © 2014 Mostphotos
Photo: Birgit Korber © 2016 Mostphotos

Offer hedrades med nationell tyst minut

Med anledning av fredagens attack hölls idag klockan 12 en tyst minut vid Institutionen för mediestudier för att hedra offren för fredagens attack i Stockholm.

Stöd för medarbetare och studenter

Många är i behov av att prata om det som hänt på Drottninggatan. Här hittar du som är medarbetare och student på Stockholms universitet information om vart du kan vända dig om du behöver stöd.

Krisplan för Stockholms universitet

På rektors uppdrag har Stockholms universitets säkerhetschef tagit fram en krisplan. I krisplanen framgår hur förvaltningen organiserar sig i händelse av allvarlig händelse. Det finns även information om vad prefekten på varje institution ska förbereda och organisera. Vid frågor kontakta säkerhetschefen.

Universitetets krishantering

Här finner du information om universitetets krisplan, stödgrupper och checklistor. Läs mer om universitetets resurser för krishantering.

Viktiga telefonnummer

I en akut nödsituation ska du kontakta 112 direkt. När något allvarligt hänt kan du också kontakta Sektionen för säkerhet som ger stöd och kan bedöma behov av fortsatta insatser, dygnet runt. Telefonnummer 08-16 22 16 (reservnummer tfn 08-15 42 00). Det sistnämnda är extra viktigt om du befinner dig på Frescati.