Var kan jag åka?

Till alla universitet som är medlemmar i samma ämnesnätverk:

Nordplus Network for Media and Communication

Nordisk Journalistutbildning - F.N. finns ingen information från nytt ansvarigt lärosäte.

När kan jag åka?

Det finns inga bestämda tider utan när det passar dig och den mottagande parten bäst.

Hur stor är ersättningen?

Ersättning utgår för resor och uppehälle via Nordplus och institutionen står för överskjutande belopp.

Vilka villkor gäller?

 • Vistelsen måste omfatta minst 8h undervisning/arbetstid.
 • Aktiviteten måste vara antingen undervisning, handledning, utveckling av undervisning/undervisningsmaterial eller arbetsmarknadsanknutna aktiviteter.
 • Alla lärare oavsett nationalitet kan medverka.
 • Doktorander kan åka som lärare!

Hur går jag tillväga?

 • Undersök om det finns potentiellt intressanta kurser eller aktiviteter vid ett/flera av lärosätena i något av nätverken.
 • Kontakta din internationella koordinator för att kolla om medel finns tillgängliga för nätverket.
 • Kontakta studierektor för att få bekräftat om utrymme finns i bemanningen för den tänkta perioden.
 • Etablera kontakt med den/de aktuella lärare vid partneruniversitetet för att se över möjligheterna att delta i önskad aktivitet och planera in ett besök.
 • Alternativt skicka nedan till exchange@ims.su.se för VB till kontaktperson vid partneruniversitetet.
  • CV och/eller länk till forskningsprofil
  • Kort dokument med:
   • förslag på föreläsningar/seminarier som du kan hålla i på partneruniversitetet (normalt min. 2 tillfällen),
   • tidsperiod inom vilken du kan genomföra lärarutbytet på det specifika lärosätet och institutionen,
   • ev. namn på lärare/forskare på partnerinstitutionen som har överlappande kurser/forskningsområden.
 • Efter bekräftat och positivt svar: 
  • Fyll i ansökan för det aktuella nätverket med hjälp av internationell koordinator.
  • Genomför utbytet.
  • Gör reseräkning och redovisa kostnader.
  • Skriv och skicka in rapport till nätverket.