Var kan jag åka?

Till alla de universitet som IMS har avtal med inom ditt ämnesområde/kompetensområde. Alla avtal finns registrerade i universitetets databas - ange Framework "Erasmus STA" och Department "Department of Media Studies" för att se alla aktiva avtal.

MoveOn4 Erasmus STA database
MoveOn4 Erasmus STA database

När kan jag åka?

Det finns inga bestämda tider utan när det passar dig och den mottagande parten bäst.

Hur stor är ersättningen?

Alla kostnader hanteras via institutionen och institutionen står för eventuella överskjutande kostnader.

Vilka villkor gäller?

 • Vistelsen måste omfatta minst 8h undervisning/arbetstid under min. 2 dagar
 • Aktiviteten kan vara på grund-, avancerad-, eller forskarnivå och är begränsad till föreläsningar, seminarier, individuell handledning, och examination.
 • Alla lärare oavsett nationalitet kan medverka.
 • Doktorander kan åka som lärare!
 • Prefekten måste godkänna mobiliteten.

Hur går jag tillväga?

 • Undersök om det finns potentiellt intressanta kurser eller aktiviteter vid ett av lärosätena i något av nätverken.
 • Kontakta din internationella koordinator för att kolla om medel finns tillgängliga inom Erasmus+.
 • Kontakta studierektor för att få bekräftat om utrymme finns i bemanningen för den tänkta perioden.
 • Etablera kontakt med den/de aktuella lärare vid partneruniversitetet för att se över möjligheterna att delta i önskad aktivitet och planera in ett besök.
 • Alternativt skicka nedan till exchange@ims.su.se för VB till kontaktperson vid partneruniversitetet.
  • CV och/eller länk till forskningsprofil
  • kort dokument med:
   • förslag på föreläsningar/seminarier som du kan hålla i på partneruniversitetet (normalt min. 2 tillfällen),
   • tidsperiod inom vilken du kan genomföra lärarutbytet på det specifika lärosätet och institutionen,
   • ev. namn på lärare/forskare på partnerinstitutionen som har överlappande kurser/forskningsområden.
 • Fyll i ansökan för utbytet med hjälp av internationell koordinator.
 • Genomför utbytet.
 • Gör reseräkning och redovisa kostnader.