Här samlar vi institutionsstyrelsens protokoll från 2021. Foto: inbj © Mostphotos
Här samlar vi institutionsstyrelsens protokoll från 2021. Foto: inbj © Mostphotos


Du även ta del av rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll, samt tidigare protokoll från universitetsstyrelsens och  områdesnämndernas sammanträden på su.se/medarbetare. Och du kan du läsa tidigare protokoll från humanistiska fakultetsnämnden på hum.su.se