Här samlar vi institutionsstyrelsens protokoll fr.o.m. 2020. GENREBILD. Foto: DOC_PhotoStock
Här samlar vi institutionsstyrelsens protokoll fr.o.m. 2020. GENREBILD. Foto: DOC_PhotoStock

 

Du även ta del av rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll, samt tidigare protokoll från universitetsstyrelsens och  områdesnämndernas sammanträden på su.se/medarbetare. Och du kan du läsa tidigare protokoll från humanistiska fakultetsnämnden på hum.su.se