Meddela att du söker forskningsmedel i god tid. Foto: Teerawut Masawat/Mostphotos
Meddela prefekt och ekonomihandläggare i god tid om att du söker forskningsmedel. Foto: Teerawut Masawat/Mostphotos


Ladda ned: IMS rutiner för hantering av externa forskningsmedel (103 Kb)