Många lärare är intresserade av att utveckla sin undervisning, bekanta sig med aktuella pedagogiska metoder och diskutera undervisning med lärarkollegiet. CeUL erbjuder här workshopar för att uppmuntra, främja och stödja samtal kring högskolepedagogik. Aktuella workshoppar ht 2017.