Den momsfria utbildningen omfattar: 

  • Grund-, gymnasie- och högskoleutbildning som anordnas av staten, kommun eller landsting eller av erkänd utbildningsanordnare.
  • Viss annan utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödslagen eller till vissa statsbidrag.
  • Varor och tjänster som tillhandahålls som ett led i utbildningen.

Erkända utbildningsanordnare är t.ex. fristående skolor eller kompletterande skolor som erbjuder utbildning som ett led i det allmännas utbildningsinsatser. En utbildningsanordnare som är ansvarig för en momsfri utbildning kan ge en underentreprenör i uppdrag att hålla viss del av utbildningen. I så fall är även underentreprenörens utbildningstjänst momsfri.