Fakturaadress:

Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

VIKTIGT: Ange alltid referens i fakturan. Skriv referensen i detta format:
<namn eller projektnummer>/120. (120 är institutionens nummer).


Har du frågor om din faktura eller vill lämna in ditt fakturaunderlag till oss? Mejla gärna faktura@ims.su.se
 

Mer information finns på universitetets centrala webbplats su.se. Där hittar du bland annat information om inrikes- och utrikesbetalningar samt fakturaadress för Stockholms universitet.