Ekonomi

Finansiella rapporter Foto: Sergey Nivens © 2010 Mostphotos

Regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet

Rektor har den 9 november 2017 beslutat om nya regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet. Detta beslut med (diarienummer Dnr SU FV 1.1.6-0419-16) ersätter tidigare beslut om riktlinjer för representation och gåvor m.m.

Kvinna som ser bekymrat på sina räkningar Foto: Andrey Popov © 2014 Mostphotos

Så redovisar du dina kvitton i Primula

Hur redovisar man egentligen sina utlägg och reseräkningar i Primula? Följ vår guide i 8 steg. Glöm inte att registrera dina kvitton senast den 10:e i varje månad om du vill ha ersättningen utbetald med din lön i slutet av månaden.

Fakturadress

Här är institutionens fakturaadress.

Inköp och upphandling

Stockholms universitet är en statlig myndighet. Detta innebär att vi som anställda har skyldighet att följa lagen om offentlig upphandling och de ramavtal som finns för offentlig sektor samt inom universitetet. Här har vi samlat några av de vanligaste beställningarna och beskriver hur ni går tillväga för att handla rätt.

Riktlinjer för externa lärares fakturering

Här kan du som arbetar som extern lärare vid institutionen se hur du enklast kan fakturera oss.