Doktorand

Framtidens forskare? Foto: Niklas Björling 2016
Female student walking outdoors on University campus Photo: Dan Burch © 2015 Mostphotos

Handbok för doktorander

Här är handboken för doktorander som doktorandrådet vid Institutionen för mediestudier tog fram i våras.

Book reading Photo: Tito © Published 2008 Mostphotos

Bibliotek och arkivresurser

Här hittar du en översikt över bibliotek och arkivresurser. 

Bli klar i tid och må bra på vägen

Du är inte din avhandling

Att vara doktorand kan kännas stressigt och många lyckas inte bli klara med sin avhandling i tid. Åsa Burman, lärare och forskare vid Filosofiska institutionen, har skrivit handboken Bli klar i tid och må bra på vägen.

IMS Forskningsdatabas

Kom ihåg att uppdatera din profil i institutionens egen Forskningsdatabas. Du loggar som alltid in här och kan alltid kasta ett öga på hjälpguiden om du behöver. Glöm inte att samtidigt registrera dina publikationer i det  Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA som är ett helt annat system. 

Anställningsavtal Foto: Ragsac © 2010 Mostphotos

Information om personalfrågor

Här hittar du information om personalfrågor såsom bl.a. anställningsvillkor, bisysslor och likabehandlingsfrågor. 

Hand and drawing blank chart ChristianChan © 2016 Mostphotos

Organisationsplan för teknisk-administrativ personal

Institutionens personalstyrka består av forskare/lärare samt teknisk-administrativ personal. Här kan du se hur vår teknisk-administrativa personal är organiserad. 

Registrera dina publikationer i DiVA

Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, är ett publiceringssystem utvecklat vid Uppsala universitet. Det används för elektronisk registrering, publicering och arkivering av publikationer från 40 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Studera på forskarnivå

Här hittar du all information du behöver om forskarstudier och hur du blir doktorand. Studera.nu är webbplatsen som ska informera och inspirera dig hela vägen från grundnivå upp till forskarnivå. Universitets- och högskolerådet, UHR, ansvarar för studera.nu som är en neutral och icke kommersiell sajt.

Händer som skriver på bärbar dator Foto: Eugenio Marongiu © 2014 Mostphotos

Stöd inom IT och telefoni

Här hittar du information om våra stödresurser inom IT och telefoni - om bl.a. tillgängliga IT-resurser, blanketter och Officemallar. 

Utbildning på forskarnivå

Är du en nyfiken person? Drivs du av en lust att lära och veta mer? Trivs du i den akademiska miljön? Då kan utbildning på forskarnivå vara ett alternativ att fundera över.