Arbetsmiljö och skyddsombud

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för mediestudier
  4. IMS
  5. Internt
  6. Arbetsmiljö och skyddsombud
Kvinna arbetar vid sin dator med kaffekoppen nära tillhands. Foto: Racorn © Mostphotos
Arbetsmiljö och lika villkor Foto: Andrey Popov © Mostphotos

Arbetsmiljö och lika villkor

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Kontorsplats med krukväxt, bärbar dator och en kopp kaffe. Foto: Aleksandr Khakimullin © Mostphotos

IMS arbetsmiljöpolicy 2019

Arbetsmiljögruppen vid Institutionen för mediestudier, IMS, har tagit fram en arbetsmiljöpolicy.

Arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljögruppen träffas terminsvis för att diskutera och förbättra arbetsmiljön på samtliga sektioner vid IMS.