Arbetsmiljö och lika villkor Foto: Andrey Popov © Mostphotos
Om utredningen kommer fram till att trakasserier förekommit har prefekt eller motsvarande chef, ansvar för att se till att trakasserierna upphör. Foto: Andrey Popov © Mostphotos

 

Ladda ned dokumentet Arbetsmiljö och lika villkor som pdf (91 Kb)

Om du känner att du som student eller anställd blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du vända dig till institutionens prefekt, kontaktpersoner för likabehandling och arbetsmiljö eller till Stockholms universitets jämlikhetssamordnare som bland annat utreder trakasserier och diskriminering av studenter, anställda och sökande, enligt Diskrimineringslagen.

Har du själv blivit eller känner någon som har diskriminerats? Här kan du läsa mer om Stockholms universitets policyer och anvisningar vid trakasserier eller sexuella trakasserier av anställda.


Vid institutionen är det prefekten som ansvarar för att ta ärendet vidare till Personalavdelningen, som utreder om trakasserier förekommit. Om utredningen kommer fram till att trakasserier förekommit har prefekt eller motsvarande chef, ansvar för att se till att trakasserierna upphör.
 
Om du upplever att du har blivit illa behandlad eller befinner dig i en konflikt, men inte utsatts för trakasserier i egentlig mening, kan du vända dig till din chef, prefekt eller arbetsmiljöombud. Ett första steg kan vara att få prata om vad som har hänt. Därefter kan ni ta ställning till om det behöver vidtagas åtgärder. 
 
När en student anmäler trakasserier är du skyldig att agera. Kontakta prefekten, så att åtgärder kan vidtagas.
 

Information till studenter om mobbing och trakasserier

Om du upplever att du blivit illa behandlad, eller befinner dig i en konflikt med en lärare eller en student, kanske det i första hand är viktigt att ha någon att prata med. Vänd dig till någon du har förtroende för, t.ex. en lärare eller studievägledare. Därefter kan ni ta ställning till om det behöver vidtagas åtgärder.
 
Tänk på att om du påtalar trakasserier, så är den medarbetare som får kännedom om detta skyldig att föra saken vidare till prefekten. Prefekten är i sin tur skyldig att se till att en utredning inleds och att informera universitetets jämlikhetssamordnare. 
 
Kontakta prefekten, studierektorn eller någon annan anställd vid institutionen som du känner förtroende för. I Handläggningsordning vid påtalad diskriminering av student kan du läsa mer om hur vi handlägger diskrimineringsärenden som påtalats av studenter vid Institutionen för mediestudier. Här kan du också läsa mer om Stockholms universitets policyer vid trakasserier eller sexuella trakasserier av studenter.
 

Kontaktuppgifter

Prefekt
Anja Hirdman
Telefon: 08-16 31 94
E-post: anja.hirdman@ims.su.se
 

Arbetsmiljöombud 

Om du har frågor eller funderingar kring fysisk eller psykosocial arbetsmiljö kan du kontakta institutionens arbetsmiljöombud. De har tystnadsplikt.
De två arbetsmiljöombuden vid IMS är bibliotekarie Agnes Gerner vid JMK/Garnisonen och studieadministratör Mattias Johannesson vid mode- och filmvetenskapen i Filmhuset.

Studentavdelningens jämlikhetssamordnare
E-post: jamlikhet@su.se

Studenthälsan 
su.se/studenthälsan 

Anonym anmälan och polisanmälan på webben
Tipsa om brott, hot, trakasserier, misshandel, skadegörelse, stöld, bedrägeri och ekonomiska oegentligheter genom säkerhetssystemet SAMIR. Säkerhetstipsen går att anmäla anonymt. SAMIR - Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering.