Administrativa system

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för mediestudier
  4. IMS
  5. Internt
  6. Administrativa system
Foto: Wavebreakmedia © 2014 Mostphotos

Den 6 november går universitetet över till Nya Ladok

Den 6 november 20117 byter Stockholms universitet till Nya Ladok vilket kommer att innebära ändrade rutiner för resultatrapportering.

Snart går vi över till "nya Ladok" – vad innebär det för oss?

Nuvarande Ladoksystem stängs av för gott kl 17 den 26 oktober! Under tiden övergången sker kommer det inte att gå att lägga in registreringar eller några resultat i Ladok.

Ny lärplattform ersätter Mondo

Sedan 2007 finns Mondo som universitetets centralt erbjudna lärplattform. Mondo fokuserar på pedagogiska, snarare än på studieadministrativa funktioner och används av ungefär hälften av universitetets studenter. Utöver Mondo används ett antal andra systemlösningar på några institutioner.

Flextid

Här kan du registrera din flextid.

HR Primula

Universitetets system för personaladministration.

 

Mitt universitet

Samlingssida till flera av universitetets IT-system. 

IMS Forskningsdatabas

Kom ihåg att uppdatera din profil i institutionens egen Forskningsdatabas. Du loggar som alltid in här och kan alltid kasta ett öga på hjälpguiden om du behöver. Glöm inte att samtidigt registrera dina publikationer i det  Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA som är ett helt annat system. 

JMK:s eget intranät

Enheten för journalistik, medier och kommunikation har ett eget intranätsystem. 
Logga in med din universitetsinloggning på JMK:s intranät.

Ladok på webb

Ladok är universitetets studiedokumentationssystem. Här dokumenteras studenter inom grund-, avancerad- o forskarnivå. 

 

Mondo

Mondo är en webbaserad lär- och samarbetsplattform för undervisning och samarbete inom universitetet.

 

Scheman

Söker du efter ett specifikt schema? Här hittar du scheman för hela institutionens utbildningsutbud. Alla kurser och program inom modevetenskap, filmvetenskap, journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap. 

 

Survey & Report

Survey & Report är ett webbaserat enkätverktyg som kan användas av alla anställda och studenter på Stockholms universitet. Alla som har ett universitetskonto kan logga in i verktyget och skapa enkäter.
 

 

Utbildningsdatabasen SISU

SISU är en utbildningsdatabas som innehåller kursplaner, utbildningsplaner och det årliga utbildningsutbudet. Förkortningen SISU står för Studieinformation vid Stockholms universitet.