Mycket har hänt både tekniskt och funktionellt inom utvecklingen av lärplattformar under tiden sedan Mondo anskaffades. Ambitionen är att den nya lärplattformen ska stödja olika pedagogiska behov, vilket ställer krav på en gemensam men flexibel lösning som kan anpassas till många olika institutioner och användare. Ett nytt system ska ge effektivt stöd för kursplanering, undervisning och uppföljning, men också kunna ge stöd för nya undervisningsmetoder som växer fram. En ny lärplattform kan dessutom ge studenterna bättre förutsättningar att klara kursmålen och att få mer direktkontakt och ökad växelverkan mellan lärare och studenter och studenterna emellan. Detta ger även lärare större möjligheter att jobba med individer såväl som med små och stora grupper av studenter på ett anpassat sätt.
 
Arbetet med att upphandla ett nytt system är redan igång. Representanter för kärnverksamheten, både lärare och studenter har tagit fram en kravbild som skickades på remiss till områdena, CEUL och studentkårerna under hösten. Remissvaren ligger till grund för den slutliga listan på krav och den upphandling som just inletts.
 
Målet med projektet är att etablera en ny lärplattform som ersättning för Mondo och det kommer även att finnas möjlighet för institutioner som inte använder Mondo idag att börja använda den nya lärplattformen.
 
Projektarbetet leds av IT-avdelningen och planeras fortgå under 2017 och målet är att de första kurserna ska kunna använda den nya lärplattformen under 2018. Mondo kommer dock att leva kvar under en successiv övergång till det nya systemet.
 
För frågor kontakta projektledare Jan Ling, IT-avdelningen, jan.ling@su.se. Läs mer här.