Internt

Kåldolmar med lingon och potatispuré Foto: Jonas Backman © Mostphotos 2013

Ladda ned en lathund för representation

Här kan du ladda ned en lathund för din representation.

Regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet

Rektor har den 9 november 2017 beslutat om nya regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet. Detta beslut med (diarienummer Dnr SU FV 1.1.6-0419-16) ersätter tidigare beslut om riktlinjer för representation och gåvor m.m.

Ny databas: 19 miljoner tidningssidor från över 400 svenska dagstidningar

Nu har vi tillgång till databasen Svenska Dagstidningar från KB. Databasen innehåller samtliga svenska dagstidningar från 2014 och framåt, drygt 300 titlar, samt ett urval av dagstidningar från 1645 och framåt. På grund av upphovsrätt så går de senaste 115 årens tidningar endast att läsas vid en (1) dator på Frescatibiblioteket.

Du och din arbetsplats - info till dig som anställd

I häftet "Du och din arbetsplats" hittar du en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet med allmänna bestämmelser, anställningsformer, arbetstider, sjukdom och läkarvård, olika typer av ledighet, semester samt, försäkringar och pension.