Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för mediestudier
  4. IMS
  5. Forskning
  6. Utbildning på forskarnivå

Antagningsordning

Information om antagningsordningen för forskarutbildning vid IMS.

Kriterier för doktorandernas lönestege vid IMS

Utbildningen på forskarnivå vid IMS består dels av kurser om 60 högskolepoäng, dels av en avhandling om 180 högskolepoäng. Lönestegen för doktorander är uppdelad i tre nivåer: Den första är ingångslön, den andra då 50 procent av fordringarna för doktorsexamen har uppnåtts och den tredje då 80 procent av fordringarna är avklarade.

Forskningskontakt

Prefekt

John Sundholm

Stf. prefekt

Ester Pollack

Studierektorer för forskarnivå

Filmvetenskap
Marina Dahlquist

Modevetenskap
Klas Nyberg

Journalistik/Medie- och kommunikationsvetenskap
Anja Hirdman
 

 

 

Utlysningar utbildning på forskarnivå - Lediga anställningar vid SU

Öppna kurser på forskarnivå