Forskarutbildning vid JMK

Forskarutbildning vid JMK

Female student walking outdoors on University campus Photo: Dan Burch © 2015 Mostphotos

Vid JMK finns två forskarutbildningar, en i journalistik och en i medie- och kommunikationsvetenskap. De har samma allmänna mål och uppläggning och de doktorandkurser som ges vid institutionen är öppna för samtliga doktorander. 

International students: For information about PhD studies at JMK, please visit our international website.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap

Antagningsordning

Information om antagningsordningen för forskarutbildning vid IMS.

Forskningskontakt

Prefekt

John Sundholm

Stf. prefekt

Ester Pollack

Studierektorer för forskarnivå

Filmvetenskap
Marina Dahlquist

Modevetenskap
Klas Nyberg

Journalistik/Medie- och kommunikationsvetenskap
Anja Hirdman
 

 

 

Bonnier gästprofessorer
Forskningsnätverk