Forskarutbildning vid JMK

Forskarutbildning vid JMK

Female student walking outdoors on University campus Photo: Dan Burch © 2015 Mostphotos

Vid JMK finns två forskarutbildningar, en i journalistik och en i medie- och kommunikationsvetenskap. De har samma allmänna mål och uppläggning och de doktorandkurser som ges vid institutionen är öppna för samtliga doktorander. 

International students: For information about PhD studies at JMK, please visit our international website.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap

Antagningsordning

Information om antagningsordningen för forskarutbildning vid IMS.