Doktorandrådet tillvaratar doktorandernas intressen i frågor som rör forskarutbildningen och forskarstuderande vid institutionen samt representerar doktoranderna i bl.a. Institutionsstyrelsen.

Ordförande Olivia Eriksson, epost: olivia.eriksson@ims.su.se
Representant i IS: Erika Theissen Walukiewicz. epost: erika.walukiewicz@ims.su.se