Doktorandrådet tillvaratar doktorandernas intressen i frågor som rör forskarutbildningen och forskarstuderande vid institutionen samt representerar doktoranderna i bl.a. Institutionsstyrelsen.

Ordförande Ashley Smith, epost: ashley.smith@ims.su.se
Representant i IS: Chiara Faggella, epost: chiara.faggella@ims.su.se