Robert M. Entman framför tv-huset i Stockholm Foto: Svante Emanuelli © 2017
Bonnierprofessor Robert M. Entman på besök i Stockholm Foto: Svante Emanuelli © 2017


Trots att presidentvalskampanjen i USA avslutades för över ett halvår sedan, så intresserar sig medierna fortfarande mer för det politiska spelet än den politik som Trump och det republikanska partiet för. Entman varnar medierna för att låta sig distraheras av Trumps drastiska utspel vilket mest tjänar hans egna intressen.

– Medierna bevakar helst det som är underhållande och ovanligt. Och Trump är verkligen den mest underhållande och ovanliga president vi förmodligen har haft ända sedan 1800-talet. Och han skapar många distraktionsmoment varav vissa är viktiga att rapportera om, säger Robert Entman som till vardags arbetar vid George Washington University, USA.  

Han skulle vilja att de etablerade medierna intresserade sig mer för den politik som Trump bedriver.

– Givetvis ska medierna rikta viss uppmärksamhet mot hans skandaler. Men under tiden så genomför regeringen alla möjliga olika saker som påverkar folks liv.

Entman är oroad för demokratin, och för att de politiska sakfrågorna ska komma i skymundan när den ytligare politiska journalistiken, även kallad “horse race journalism”, tar överhanden. Han skulle till exempel vilja att journalisterna granskade den miljömyndighetens nye chef Scott Pruitt mer.

- Att utnämna en chef för USA:s miljömyndighet EPA som fullständigt struntar i klimatforskningen och mänsklighetens bästa är en skandal! Journalisterna borde ställa frågor om detta till Trump varje dag - inte 25 frågor om samma sak - Michael Flynn eller det som det för tillfället pratas mest om. 


Läs mer

Robert M. Entman är professor i medier, public affairs och internationella relationer vid George Washington University (USA) och Bonnier gästprofessor vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Han betraktas även som gestaltningsteorins fader (framing theory, se s. 71-72).