En av våra starkaste sidor är komparativa studier - över tid, som bedrivs mellan olika mediegenrer och tvärkulturellt. Ett särskilt intresse för forskning inom ramen för Global Media and Politics of Communication är att producera innovativ och meningsfull forskning som syftar till att bidra till forskningsfältet genom att främja ett  socialt perspektiv. 

Holder of LRE guest professorship Year

Shakuntala Rao, Professor at the Department of Communication Studies, State University of New York, Plattsburgh, USA

Autumn 2018
Anu Kantola, Professor at the Department of Social Research Media and Communication Studies, University of Helsinki, Finland Spring 2018
Kate Nash, Professor of Sociology at Goldsmiths, University of London, UK Autumn 2017
Brian McNairProfessor of Journalism, Media and Communication at Queensland University of Technology, Australia. Spring 2017

Silvio Waisbord, Professor in the School of Media and Public Affairs at George Washington University. 

Autumn 2016 
Lilie ChouliarakiProfessor of Media and Communication at the London School of Economics and Political Science. Autumn 2015 - Spring 2016