Yvonne Andersson
 
 

Gästlektor, fil dr i journalistik
Disputerade 2009-06-12 vid Stockholms universitet/JMK på avhandlingen Mellan lag och moral. Civil olydnad och militanta veganer i fyra svenska dagstidningar åren omkring millennieskiftet.

Läs mer om Yvonne Andersson i forskningsdatabasen »