Universitetslektor, fil dr i informatik, docent i medie- och kommunikationsvetenskap
Disputerade 2008-06-10 vid Linköpings Universitet på avhandlingen Gifting Technologies – Ethnographic studies of End-users and Social Media Sharing.

Läs mer om Jörgen Skågeby i forskningsdatabasen »