Norrmalmstorgsdramat
 

Under sex dagar i augusti 1973 pågick det s k norrmalmstorgsdramat. En rånare hade när Kreditbanken på Norrmalmstorg i Stockholm öppnade på torsdagsmorgonen tagit fyra bankanställda som gisslan, krävt tre miljoner kronor samt att Clark Olofsson skulle föras till banken från fängelset i Norrköping.

Sveriges Television placerade ganska omgående en direktsändningsutrustning på Norrmalmstorg och kom att sända därifrån under de sex dagarna. Var kameran inte i gång visades i stället en stillbild från Norrmalmstorg. Det här var också en period då valrörelsen var i gång för riksdagsvalet i mitten av september. Kung Gustaf VI Adolf låg på dödsbädden och avled dagen före riksdagsvalet.

Norrmalmstorgsdramat låter sig studeras utifrån hur tre maktsfärer, regeringen, rättsväsendet och journalistiken - i synnerhet televisionens – relaterar till varandra och den betydelse dessa relationer har för hur skeendet representeras i televisionens nyhetsjournalistik.

Händelserna vid Norrmalmstorg väcker också frågor om mediernas betydelse för hur könsidentiteter, nationella identiteter och föreställningar om politiskt ledarskap/landsfaderskap skapas och återskapas i samband med kriser.

Det är kring dessa relationer och representationer seminariet ställer frågor liksom kring den dåtida debatten om det legitima i den omfattande TV-bevakningen. Norrmalmstorg är en i många av raden där polis, regering och medierna haft att förhålla sig till varandra och där en efterföljande diskussion rört betydelsen av den journalistiska bevakningens inriktning och omfattning.

På SVT Play under Öppet arkiv finns ett drygt trettiotal klipp/sekvenser från händelserna vid Norrmalmstorg. Några av dessa kommer vi att se närmare på under seminariet.

Torsdag den 14 februari kl 10:00 i Bangsalen.

Välkomna

Madeleine Kleberg (madeleine.kleberg@ims.su.se) och Cecilia Åse (cecilia.ase@statsveten.su.se)