Ester Pollack
 
 

Professor i journalistik, fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap
Disputerade 2001-03-03 vid Stockholms universitet/JMK på avhandlingen En studie i medier och brott.

Läs mer om Ester Pollack i forskningsdatabasen »